Regelmatige updates over uw vakgebied?

Rapport CE Delft Circulaire Kunststoffen levert                                          significante bijdrage aan klimaatdoelen kunststofindustrie

NRK directeur Harold de Graaf (links), CE Delft onderzoeker Geert Bergsma en Plastics Europe directeur Theo Stijnen presenteren het rapport over CO2 reductieNRK directeur Harold de Graaf (links), CE Delft onderzoeker Geert Bergsma en Plastics Europe directeur Theo Stijnen presenteren het rapport over CO2 reductie

Terwijl in Glasgow de wereldleiders vergaderen over concrete doelen om de opwarming van de aarde tegen te gaan, presenteerde onderzoeksinstituut CE Delft een ambitieus rapport waarin de kunststofindustrie een realistisch routepad kan volgen naar 50 procent CO2-reductie in het jaar 2030.

Directeuren Theo Stijnen (Plastics Europe) en Harold de Graaf (Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) namen het rapport van onderzoeksleider Geert Bergsma tijdens de jaarlijkse Future Proof Plastics conferentie in ontvangst.

In het rapport wordt er van twee scenario’s uitgegaan; reductie via autonome doorontwikkeling en een via de ambitieuze transitieagenda. In deze transitie agenda zijn – onder regie van de kunststof industrie – doelen opgesteld voor inzet van duurzame grondstoffen als recyclaat en biobased, maar ook voor een verbetering van de kwaliteit. Tastbare routekaarten zoals die voor de inzet van recyclaat maken de transitieagenda toepasbaar. Dit laatste scenario biedt de grootste reductie van CO2-emissie met een halvering van de uitstoot. Dat scenario gaat niet vanzelf, er moet aan een aantal flinke voorwaarden worden voldaan.

Gelijk speelveld

Het ambitieuze nieuws uit het rapport geeft een kapstok voor de sector om snel aan de slag te gaan. Maar wat heeft het meeste impact? Na presentatie van het rapport gaan betrokken partijen in discussie over hoe deze doelstelling gehaald zou kunnen worden.  Namens de kunststofindustrie is directeur duurzaamheid Rob Verhagen van de Oerlemans Packaging Group panellid. “Om de circulaire doelen te kunnen halen, is het belangrijk dat er een gelijk speelveld is voor álle bedrijven,” bepleit Verhagen. “De circulaire economie geeft ons voordelen op CO2 voetafdruk, zorgt ervoor dat afval waarde krijgt en zorgt voor een reductie in het gebruik van grondstoffen.

De paneldiscussie met vlnr. Rob Verhagen (Oerlemans Packaging Group), Maria van der Heijden (MVO Nederland), Desiree Hoving (dagvoorzitter), Mark Schmets (Minsterie Economische Zaken & Klimaat) en Geert Bergsma (CE Delft)

We willen als kunststof industrie meer recyclaat en biobased materiaal inzetten – er moet dan wel significant geïnvesteerd worden. We vragen de overheid om meer regie te pakken om die circulaire grondstoffen beschikbaar te krijgen en een gelijk speelveld te krijgen voor alle partijen in de markt. Het rapport laat ook mooi zien dat er naast een directe CO2 reductie er ook indirect veel voordelen zijn aan de toepassing van kunststof: Denk aan lagere logistieke kosten, reductie van voedselverspilling of betere isolatie. Laat dat besef in de héle keten meewegen om de CO2 reductie te halen!”

Verpakking, wat zo’n veertig procent van de jaarlijkse nationale plastic productie vertegenwoordigd, moet zo duurzaam mogelijk ontwikkeld worden. Deze visie is sinds 1992 een van de kernwaarden van Oerlemans Packaging. Via het eigen testlaboratorium (Oerlemans Technology Centre) kijkt het bedrijf intensief naar de verbetering van kunststof verpakking op het gebied van recycleerbaarheid, maar ook op het vergroten van de CO2-reductie. Daarbij volgt de producent het Rethink beleid voor verduurzaming van plastics. Met deze kennis heeft de producent een CO2 reductieprogramma samengesteld voor haar klanten, waarin het bedrijven adviseert over de mogelijkheden op verpakkingsbeleid met de actuele Europese richtlijn als kader.

Oerlemans Packaging Group

De Oerlemans Packaging Group investeert sinds 1992 in verduurzaming van haar productaanbod. Het familiebedrijf produceert klant specifieke, flexibele plastic verpakkingen en folies van hoge kwaliteit. Nieuwe verpakkingsconcepten worden voortdurend ontwikkeld via extrusie, flexodruk en conversie op acht locaties in Nederland. De producent bestaat uit zes dochterondernemingen (Fardem, Flexpak, Oerlemans Plastics, Oosterwolde Plastic Industrie, Perfon en Plasthill) die gezamenlijk een breed scala aan verpakkingsproducten aanleveren.

Lees hier het volledige rapport van CE Delft: CE_Delft_210236_CO2-reductie_met_circulaire_kunststoffen_in_Nederland_Def

Daarnaast kunt u hier meer lezen over het CO2 reductieprogramma van de Oerlemans Packaging Group op basis van de EED:

CO2 reductieprogramma (oerlemanspackaging.nl)