Regelmatige updates over uw vakgebied?

Deze week werd het Rapport “Duurzaam Verpakken – De haat-liefdeverhouding tussen consument en plastic verpakkingen” gepresenteerd door ABN-AMRO in samenwerking met Ecochain. Het rapport geeft een beeld hoe consumenten naar plastic verpakking kijken en welke eigenschappen deze verpakkingen daadwerkelijk hebben; ook ten opzichte van alternatieve opties. Verschillende bedrijven en experts komen aan het woord in een handzaam en goed leesbaar document. Bekijk het hele rapport via deze link: https://www.abnamro.nl/nl/media/ABN-AMRO-Rapport-Duurzaam-verpakken-dec-2020_tcm16-94255.pdf

Wat zijn de highlights?

  • Van alle consumenten vindt 66% duurzame verpakkingen belangrijk bij aankoop groente en fruit.
  • Supermarkten en voedselfabrikanten zetten meer in op duurzame en recyclebare verpakkingen.
  • De industrie dient zijn verantwoordelijkheid te nemen door verpakkingen goed recycleerbaar te maken, barrière-eigenschappen te verbeteren en zo min mogelijk materiaal te gebruiken.
  • Verpakkingen van mono-materialen hebben de toekomst.
  • Een Life-Cycle-Analysis (LCA) is een duiding van een richting, geen absolute maat. Ook hier geldt het principe ‘garbage in, garbage out’. De berekening van een LCA is geen gestandaardiseerde, eenduidige methodiek. Dit maakt het moeilijk om de LCA’s van verschillende fabrikanten met elkaar te vergelijken.
  • Minder materiaal is niet altijd beter, om te verbeteren heb je inzicht nodig in de totale berekening van die milieu-voetafdruk: de materialen, het gebruik én de afvalfase.
  • Consumenten zijn nog onvoldoende bekend met milieu-impact en nut van verpakkingen. Zo realiseren veel consumenten zich onvoldoende dat plastic verpakkingen de houdbaarheid van producten kan verbeteren en daardoor voedselverspilling tegengaat, zoals in het voorbeeld van de folie om de komkommer.
  • Uit de antwoorden blijkt verder dat veel consumenten vermoeden dat plastic helemaal niet gerecycled wordt.

 

Het is belangrijk dat we samen met onze klanten stappen zetten om verpakkingen te verduurzamen. Welke route de beste is, hangt af van de benodigde functionaliteit en de toepassing. Het materiaal verduurzamingsplan Re-THINK ((Re-DUCE, Re-USE, Re-CYCLE, Re-DESIGN en Re-NEW) is hierbij ons uitgangspunt. Verder is het cruciaal dat we beter uitleggen aan consumenten en klanten wat de functie en voordelen van verpakken zijn. Wij kunnen u daarbij helpen.

Meer weten?

Neem contact op met een van de productexperts bij de bedrijven van de Oerlemans Packaging Group

of via info@oerlemanspackaging.nl