Regelmatige updates over uw vakgebied?

Latexvrije backing tapijt

Dit project Latexvrije backings wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Rijk in het kader van OPZuid.

  

De tapijtindustrie produceert jaarlijks miljoenen tonnen slecht recyclebaar afval. De materialen waaruit tapijt is opgebouwd, lenen zich in de basis goed voor hergebruik. Echter, de draden in tapijten worden verlijmd door een latexlaag achterop het tapijt aan te brengen. Dit noemt men de backing. Deze latexlaag is nadien niet meer te verwijderen, wat betekent dat de tapijten niet meer ontleed kunnen worden voor hergebruik en daarom worden gestort of verbrand. Daarnaast gaat het aanbrengen van latexbacking gepaard met een enorm energie- en waterverbruik: de productie van één vierkante meter gebruikt €0,13 aan energie en kent een drinkwaterverbruik van 26 liter. De Europese markt voor tapijt bedroeg in 2017 circa 500 miljoen m2, wat laat zien dat de afvalstroom en het bijbehorende grondstoffengebruik een gigantische omvang heeft.

 

In dit project ontwikkelen de partners Labii Holding (Eindhoven, NB), Oerlemans Plastics (Genderen, NB) en Green Back (Genemuiden, OV) foliematerialen en processing equipment om op grote schaal hotmeltfolie in de markt te zetten. Specifiek richt men zich op toepassing binnen kunstgras, automotive tapijt en residentieel tapijt. Naast de ontwikkeling van nieuwe materialen en processing equipment voert men uitvoerige tests uit om aan te tonen dat folieproductie en foliebacking op industriële schaal mogelijk is en dat de hotmeltfolie kosteneffectief te gebruiken is en een duurzame en kwalitatief goede backing geeft.